Publicacions digitals del Servei Educatiu del Segrià

Publicacions Digitals. Materials didàctics i pràctiques educatives

Espai de publicacions del Servei Educatiu del Segrià

Aquest espai que conté les publicacions en format digital i d'accés obert que el Servei educatiu del Segrià posa a disposició de centres i professorat. Són documents derivats de l'activitat docent, amb un punt de vista innovador i de recerca. Procedeixen del professorat, dels centres i de la comunitat educativa de la comarca del Segrià.

L’espai de publicacions del Servei Educatiu del Segrià contempla dos grans grups:

  • Els materials didàctics: Són treballs de caire pedagògic i didàctic sorgits de la dinàmica dels seminaris, grups de treball i iniciatives puntuals del professorat i centres de la nostra comarca. Poden ser propostes d'aula, materials de suport didàctic i materials de reflexió i aprofundiment en pedagògic relacionats amb qualsevol dels àmbits educatius.
  • Les pràctiques educatives: Són experiències reeixides d’aula, d’equip, de centre o de centres. El seu recull esdevé un recurs on compartir i consultar allò que s’està fent en els centres de la vora. Esdevé un entorn valuós i útil per ser compartides i transferides a la pràctica docent en altres centres.

Comparteix a les xarxes: