Suport Vital Bàsic als Centres Docents

Centres participants en el seminari de formadors en SVB al Segrià:

  • Ins Caparrella
  • Ins La Mitjana
  • Esc Pinyana de Lleida
  • C El Carme de Lleida
  • Esc Sant Jordi de Puigverd
  • ZER L'Oliver
  • Ins Lladonosa
  • Esc Riu Segre

Coordinadors del Seminari : Anna Planell i Robert Hernàndez

Centres del Segrià que han fet formació inicial en SVB

C El Carme (Lleida)

C FEDAC-Lleida (Lleida)

CEE Esperança (Lleida)

ESC Camps Elisis (Lleida)

ESC Cervantes (Lleida)

ESC de Pràctiques I (Lleida)

ESC Enric Farreny (Lleida)

ESC Espiga (Lleida)

ESC Francesc Feliu (Aitona)

ESC Joan Maragall (Lleida)

ESC Joan XXIII (Lleida)

ESC La Mitjana (Lleida)

ESC Magí Morera i Galícia (Lleida)

ESC Parc de l'Aigua (Lleida)

ESC Pinyana (Lleida)

ESC Pràctiques II (Lleida)

ESC Riu Segre (Lleida)

ESC Sant Jordi (Lleida)

ESC Sant Jordi (Puigverd de Lleida)

ESC Santa Maria de Gardeny (Lleida)

INS Caparrella (Lleida)

INS Castell dels Templers (Lleida)

INS d'Hoteleria i Turisme (Lleida)

INS Ronda (Lleida)

INS Torrevicens (Lleida)

SI La Mitjana (Lleida)

 

Des del CRP del Segrià es coordinen dues formacions en relació al Suport Vital Bàsic aqust curs 18/19:

 

  • 6090400500  Seminari d'implementació del curs de Suport Vital Bàsic als centres docent

 

  

Descripció  Un cop finalitzada la formació en Suport Vital Bàsic (SVB), al docent se li acredita com a monitor i està capacitat per a implementar les unitats de programació del curs SVB (a partir d'ara SVBc) al seu centre. La constitució de seminaris a les diferents zones on es va desplegant el programa és una necessitat per tal de fer el seguiment de la implantació, la dinamització i la coordinació dels centres que s’inicien o que ja estan duent a terme el programa. 
Aquest equip de persones, com a seminari, serà el contacte de la zona amb el Grup de Treball de Suport Vital als centres educatius del Consell Català de Ressuscitació (CCR).
 

  

Objectius  -Gestionar la continuïtat del SVBc als centres que el desenvolupin de la zona territorial que es determini
-Coordinar i mantenir informats als referents dels centres on es desenvolupa el programa SVB
-Coordinar-se amb el CRP i determinar el flux del material necessari per desenvolupar el programa
-Valorar la necessitat de nova formació de professorat i realitzar-la
-Assegurar-se de la bona pràctica i actualització de continguts
-Revisar i elaborar nou material pedagògic
-Conèixer les unitats de programacions en SVB dels centres educatius, dirigides a tots els cicles educatius, d'educació infantil, Primària i ESO
-Valoració del desenvolupament del programa a la zonaContacte amb el Consell Català de Ressuscitació (CCR)
-Transferència d’incidències i propostes de millora al CCR

  

Continguts  -Actuacions en Suport Vital Bàsic
-Unitats de programació actualitzades en competències bàsiques
-Actualització de la metodologia docent
-Reflexió sobre la importància de l'aplicació del programa als centres educatius
-Control i millora dels material, recursos, serveis i eines del programa

  

Observacions  Els membres d’aquest equip poden optar a l’acreditació de instructor/director de SVBc per tal de poder formar a adults en SVB i ser potencials formadors de formadors en SVBc si seguiexen el procés establert pel CCR.

 

 

 

  • 6090540500  Suport Vital Bàsic als centres docents

  

Descripció  Aquesta formació semipresencial vol mostrar als docents els coneixements i les habilitats necessàries per actuar davant una mort sobtada i, sobre tot, facilitar les eines per transmetre aquests coneixements mitjançant una formació en espiral als alumnes durant tot l’ensenyament obligatori. 
El curs te una durada de 15 h (8 presencials i 7 telemàtiques)

  

Objectius  • Saber actuar davant una mort sobtada
• Realitzar l’algoritme del Suport Vital Bàsic (SVB) correctament
• Saber que és un DEA, per a què serveix i com ajudar a qui el fa servir
• Conèixer les unitats de programació del curs SVB (a partir d’ara SVBc), dirigides a l’educació infantil, primària i secundària.
• Transferència a l’aula del SVBc 
 

  

Continguts  • Sensibilització davant la mort sobtada
• Actuació en SVB davant una mort sobtada i en situacions especials
o concepte de la cadena de supervivència
o valorar el perill
o valorar la consciència
o obrir la via aèria
o veure si respira
o alertar al 112
o compressions toràciques de gran qüalitat
o ventilacions de rescat
o posició lateral de seguretat
o obstrucció de la via aèria
• Nocions sobre el Desfibril•lador Extern Automàtic (DEA) i del seu ús
• Unitats de programació actualitzades en competències bàsiques
• Metodologia docent actualitzada
o contingut curricular
o unitats de programació
o material per al docent
o material per a l’alumne
• Reflexió sobre la importància de l'aplicació del curs SVBc

  

Observacions  La formació en espiral permetrà a l’alumnat que acabi la formació obligatòria a Catalunya tingui, per una banda, consciència plena del nou concepte de salut i, d’altra banda, sàpiga actuar davant una mort sobtada d’una forma totalment estandarditzada. 

Comparteix a les xarxes: