propostes pedagògiques per inciar el curs des de la cura i el sentit crític